מנפאואר פתרונות שפה היא כעת חלק מ-BLEND

תקן ISO 17100 – מה זה בעצם אומר?

בשנה האחרונה קיבלנו הסמכה רשמית לתקן ISO 17100, תקן איכות בינלאומי לתעשיית התרגום. מה משמעות התקן, מה בדיוק הוא מכתיב ומדוע לא נדרשו כמעט שינויים באופן העבודה שלנו על מנת לקבל אותו?

תקן ISO 17100 הוא תקן איכות בינלאומי המכתיב דרישות לספקי תרגום. דרישות התקן מתייחסות לכל היבט בתהליך התרגום המשפיע ישירות על איכות שירותי התרגום, תוצרי התרגום ואספקתם. הדרישות כוללות דרכי פעולה אפשריות, הוראות מחייבות שאין לסטות מהן ואפשרויות מומלצות שאינן נדרשות בהכרח.

בין היתר, התקן מתייחס לניהול תהליכי הליבה של שירותי התרגום, לזמינות המשאבים ולניהולם, לכשירות המתרגמים, הכשרתם וניסיונם. כך, למשל, מפרט התקן את מגוון הכישורים הדרושים למתרגם, בהם יכולת תרגום, יכולת לשונית וטקסטואלית בשפת המקור והיעד, יכולת מחקר, איסוף ועיבוד מידע, ידע תרבותי ויכולת להשתמש בו בצורה ראויה לטובת התרגום וכן ידע טכני ראוי לשימוש מיטבי בכלי התרגום ובמשאבים הקיימים בארגון.

עוד מפרט התקן את תהליך העבודה לכל אורכו, החל בהכנה המיטבית לכל פרויקט תרגום, על היבטיה האדמיניסטרטיביים, הטכניים והלשוניים; דרך התרגום עצמו ותהליכי העריכה והבקרה הנדרשים עד לאישור התוצרים; וכלה בשליחת התוצרים וקבלת הפידבק מהלקוחות.

תהליך ההסמכה לקבלת התקן

מרגע הגשת בקשה לקבלת הסמכה לתקן ISO 17100, יוצא לדרך תהליך בן מספר חודשים. תחילתו בבחינה ראשונית של התנהלות גוף התרגום, בעקבותיה מתבצעת התאמה של תהליכי העבודה הקיימים לדרישות התקן. לאחר מכן מתבצע תהליך ביקורת פנימי במטרה לוודא עמידה בדרישות התקן, ולאחריו ביקורת נוספת של מכון התקנים. אם גם מכון התקנים מאשר עמידה בדרישות התקן, מקבל גוף התרגום את ההסמכה.

בתהליך שעברנו לקראת קבלת התקן, כמעט ולא נדרשנו לבצע שינויים בתהליכי העבודה שלנו. אותנו זה לא הפתיע. מראשית דרכנו אנו מחויבים לסטנדרט האיכות הגבוה ביותר ומקפידים לעמוד בכל תקני האיכות המקומיים והבינלאומיים. תהליכי העבודה שלנו, על כל היבטיהם, עמדו בדרישות תקן ISO 17100 הרבה לפני שניגשנו לקבלת ההסמכה, ועבורנו הייתה זו רק אסמכתא רשמית לאיכות ולמצוינות שאנחנו ולקוחותינו מכירים.

תקן ISO 17100

אנו נמשיך לבחור בקפידה את המתרגמים המיומנים, המנוסים והמתאימים ביותר, להוביל תהליכי עבודה שהפכו לשם דבר בענף התרגום ולהשתמש בכלים הטכנולוגיים ובמערכות הניהול המתקדמות ביותר. גם לאחר קבלת התקן נוסיף לשכלל ולייעל את התנהלותנו באמצעות מערך בקרה והבטחת איכות המלווה כל תהליך, ונחתור תמיד לסטנדרט המקצועי הגבוה ביותר.