מנפאואר פתרונות שפה היא כעת חלק מ-BLEND

מדיניות פרטיות

עודכן: יוני, 2023

מדיניות פרטיות זו (להלן, "מדיניות הפרטיות") מספקת מסגרת להבנה בנושא המידע האישי שנאסף על ידי האתר שמפעילה מנפאואר פתרונות שפה (להלן, "MLS", "בקר הנתונים", "אנחנו", "שלנו"), בכתובת: manpowerlanguage.com, ("האתר"). מידע אישי שנאסף על ידי בקר הנתונים ינוהל ויעובד בהתאם לתנאי מדיניות פרטיות זו.

מדיניות פרטיות זו חלה על מבקרים באתר שלנו. מדיניות זו אינה חלה על השירותים שלנו הכפופים למדיניות אחרת שלהם.

מדיניות פרטיות זו מתארת את סוגי המידע האישי שאנו אוספים, כיצד אנו משתמשים במידע, כיצד אנו מעבדים ומגנים על המידע שאנו אוספים, למשך כמה זמן אנו מאחסנים אותו, עם מי אנו משתפים אותו, עם מי אנו מעבירים אותו ואת הזכויות אשר אנשים יכולים לממש בנוגע לשימוש שלנו במידע האישי שלהם. אנחנו גם מתארים כיצד תוכלו ליצור איתנו קשר בנוגע לנוהלי הפרטיות שלנו ולממש את זכויותיכם. באופן כללי, נוהלי הפרטיות שלנו תואמים את החוקים והתקנות הרלוונטיים, לרבות, במקרים הרלוונטיים, חקיקת הפרטיות הישראלית והוראות התקנה הכללית של האיחוד האירופי לגבי הגנת המידע (GDPR).

לא חלה עליך כל חובה חוקית למסור לנו את המידע האישי שלך. עם זאת, אם לא תספק/י לנו מידע אישי מסוים, ייתכן שלא נוכל לתת לך גישה לאתר או ליצור איתך קשר ולספק לך מידע אודות השירותים שלנו לפי בקשתך. ביקור באתר מהווה הסכמה שלך לכלול את המידע האישי שלך במאגרי המידע שלנו (כהגדרתם בחקיקה הישראלית להגנת הפרטיות). אם אינך מסכים/ה לתנאים של מדיניות פרטיות זו, אל תשתמש/י באתר שלנו.

הקישורים יעבירו אותך ישירות לקטע המופיע:

הגדרות

"החוקים החלים" פירושו חקיקת הגנת הפרטיות הישראלית, ה-GDPR וכל חוק ותקנה אחרים בנושא הגנה על מידע, פרטיות ואחרים החלים על MLS.

"GDPR" פירושו תקנה 679/2016 להגנת המידע הכללית של האיחוד האירופי.

"חקיקה בנושא הגנת מידע ישראלית" פירושה חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א -1981, כל תקנות שהותקנו מכוחו והנחיות הרשות להגנת הפרטיות.

למונחים "מידע אישי", "נושאי מידע", "בקר" (Controller), "מעבד" (Processor), "עיבוד", יהיו המשמעויות המיוחסות להם או למושגים דומים בחוקים החלים.

המידע שאנחנו אוספים

אנו אוספים מידע אישי אודותיך באתר האינטרנט שלנו באמצעות דף האינטרנט "צור קשר" וטופס מקוון. אנו עשויים לאסוף את הסוגים הבאים של מידע אישי (כפי שמותר לפי החוקים החלים):

אם את/ה מועמד/ת לעבודה, והגשת מועמדות למשרה ע"י שליחת קורות החיים שלך לכתובת הדוא"ל הייעודית בחלק "משרות" באתר, אנו עשויים לאסוף את הסוגים הבאים של מידע אישי (כפי שמותר על פי החוקים החלים) על מנת לשקול את המועמדות שלך לעבודה:

בנוסף, אנו עשויים לקבל ממועמדים לעבודה, אם הם בוחרים לספק לנו, סוגים אחרים של מידע אישי כגון:

אנו עשויים לאסוף את הסוגים הבאים של מידע אישי עם קבלת הסכמתך המפורשת (כאשר הדבר נדרש על פי החוקים החלים):

כיצד אנחנו משתמשים במידע שאנחנו אוספים

בקר הנתונים אוסף את הנתונים ומשתמש בהם למטרות הבאות (כפי שמותר על פי החוקים החלים):

א. עיבוד חומרי בקשת העבודה שלך, העסקתך כעובד או כקבלן;

ב. יזום וניהול קשרי שותף עסקי, לקוח וספק;

ג. כאשר מותר על פי החוקים חלים ועולה בקנה אחד עם מדיניות פרטיות זו, לשלוח חומרי קידום מכירות;

ד. כאשר מותר לפי החוקים החלים, העברת מידע אודות ניהול אירועים מיוחדים, מבצעים, תכניות, הצעות, סקרים, תחרויות ומחקרי שוק;

ה. מענה לפניות של אנשים;

ו. הפעלה, הערכה ושיפור האתר שלנו (כולל פיתוח, שיפור וניתוח האתר שלנו; ניהול התקשורת שלנו; ביצוע ניתוח נתונים;

ז. הגנה מפני הונאה, זיהוי ומניעת הונאה ופעילות בלתי חוקית אחרת, תביעות וחבויות אחרות; וכן

ח. ציות ואכיפה של דרישות חוקיות רלוונטיות, תקנים רלוונטיים בתעשייה, התחייבויות חוזיות והמדיניות שלנו.

כל הטיפול בהם יבוצע על בסיס משפטי נאות (כנדרש בחוקים החלים) העשויים להיכלל במספר קטגוריות, כולל:

שימוש בשיטות איסוף מידע אוטומטיות

בזמן הביקור שלך באתר שלנו, אנו עשויים לאסוף מידע מסוים ע"י אמצעים אוטומטיים, כגון עוגיות, משואות רשת ויומני שרתי אינטרנט. המידע שאנו עשויים לאסוף בדרך זו כולל כתובת IP, מזהה מכשיר ייחודי, מאפייני דפדפן, מאפייני מכשירים, מערכת הפעלה, העדפות שפה, הפניות לכתובות אתרים, מידע על פעולות שנעשו באתר שלנו, תאריכים וזמני ביקור באתר שלנו וסטטיסטיקות שימוש אחרות.

למידע נוסף אנא עיינו במדיניות העוגיות שלנו בכתובת:  https://manpowerlanguage.com/cookie-policy.

האתר שלנו לא מיועד להגיב לאותות "אל תעקוב" מדפדפנים.

מידע שנאסף באמצעות תוספים ווידג'טים של צד שלישי באתר (כגון מידע הנוגע לשימוש שלך בכלי לשיתוף מדיה חברתית) נאסף ישירות על ידי ספקי התוספים והווידג'טים. מידע זה כפוף למדיניות הפרטיות של ספקי התוספים והווידג'טים, ו-MSL אינה אחראית לנוהלי המידע של אותם ספקים.

אינטרס לגיטימי

בקר הנתונים רשאי לעבד מידע אישי למטרות עסקיות לגיטימיות מסוימות, הכוללות:

בכל פעם שאנו מעבדים נתונים למטרות אלה אנו לוקחים בחשבון את הזכויות שלך. אם את/ה תושב/ת האיחוד האירופי, יש לך זכות להתנגד לעיבוד כזה, וניתן לעשות זאת על ידי פנייה אלינו כמתואר להלן. יש לזכור כי הפעלה של זכותך להתנגד עשויה להשפיע על היכולת שלנו לבצע ולספק לך שירותים לטובתך.

כיצד אנו מעבדים מידע אישי ומגנים עליו

אנחנו מעבדים את המידע האישי שאנו אוספים, גם ע"י אמצעים אוטומטיים, למטרות שהוגדרו לעיל ולתקופת זמן מסוימת העומדת במדיניות השמירה הפנימית שלנו, על מנת להבטיח כי המידע האישי לא יישמר יותר מהנדרש.

אנחנו מקפידים על אמצעי הגנה מנהליים, טכניים ופיזיים שנועדו להגן על המידע האישי שאת/ה מספק/ת מפני הרס, אובדן, שינוי, גישה, חשיפה או שימוש בטעות, שלא כדין או ללא הרשאה.

כמה זמן אנחנו מאחסנים מידע שאנו אוספים

אנחנו מאחסנים במערכותינו את המידע האישי שאנו אוספים בצורה המאפשרת זיהוי של נושאי המידע לא יותר מכפי שהוא נחוץ לנוכח המטרות לשמן נאסף המידע, או שעבורן מעובד מידע זה.

מידע שאנחנו חולקים

איננו חושפים מידע אישי שאנו אוספים אודותיך, למעט כמתואר במדיניות פרטיות זו או בהודעות נפרדות המסופקות בקשר לפעילויות מסוימות. אנו עשויים לשתף מידע אישי עם ספקים אשר מבצעים שירותים מטעמנו על סמך ההוראות שלנו. איננו מאשרים לספקים אלה להשתמש במידע או לגלות אותו למעט כפי שדרוש כדי לבצע שירותים מטעמנו או לעמוד בדרישות החוקיות. אנו עשויים גם לשתף את המידע האישי שלך עם החברות הבנות והקשורות אלינו.

בנוסף, אנו עשויים לחשוף מידע אישי אודותיך (i) אם אנו נדרשים לעשות כן על פי חוק או הליך משפטי; (ii) לרשויות אכיפת החוק או גורמים ממשלתיים אחרים על בסיס בקשת גילוי כדין; וכן (iii) כאשר אנו מאמינים שגילוי הכרחי או מתאים למניעת נזק גופני או אובדן כספי, או בקשר לחקירת חשד או קיומה של הונאה או פעילות בלתי חוקית. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להעביר מידע אישי שיש לנו אודותיך במקרה שאנו מוכרים או מעבירים את כל עסקנו או נכסינו, או חלקם (כולל במקרה של ארגון מחדש, פירוק או חיסול).

העברות מידע

אנו עשויים להעביר את המידע האישי שאנו אוספים אודותיך למדינות מחוץ למדינה בהן נאסף המידע במקור. ייתכן שמדינות אלה חוקי הגנת המידע אינם זהים למדינה בה סיפקת בתחילה את המידע האישי. כאשר אנו מעבירים את המידע שלך למדינות אחרות, אנו נגן על המידע כמתואר במדיניות פרטיות זו והעברות כאלה יהיו בהתאם לחוקים החלים.

כאשר אנו מעבירים מידע אישי מתוך האיחוד האירופי למדינות או לארגונים בינלאומיים אשר מבוססים מחוץ לאיחוד האירופי, ההעברה מתבצעת על בסיס:

המדינות שאליהן אנו עשויים להעביר את המידע האישי שאנו אוספים אודותיך עשויות להיות:

זכויותיך כנושא מידע

בכל המקרים לעיל בהם אנו אוספים, משתמשים או מאחסנים את המידע האישי שלך, יתכן שיש לך את הזכויות הבאות, וברוב המקרים אפשר לממש אותן ללא עלות. אפשר ליצור איתנו קשר בכל עת באמצעות טופס בקשה ולבקש לדעת איזה מידע אישי אנו שומרים עליך. אנו נעשה מאמצים בתום לב לאתר את המידע שאליו ביקשת גישה. כאשר אנו פועלים כמעבד, אנו ניענה לבקשתך רק בכפוף להוראות בכתב מבקר המידע האישי שלך.

בעקבות בקשה שלך לממש את זכותך על פי מדיניות זו והחוקים החלים, יתכן שנצטרך לבקש ממך לספק לנו אישורים מסוימים כדי לוודא את זהותך, כדי לא לגלות לך מידע אישי הקשור לאחרים ולשאול אותך שאלות כדי להבין טוב יותר את טיב והיקף המידע אליו ביקשת גישה.

אנו עשויים להסתיר מהמידע שנגיש לך מידע אישי הקשור לאחרים. בנוסף, אנו עשויים למחוק מידע אם הדבר נדרש לפי החוקים החלים.

כאשר ה-GDPR חל, וכאשר הוא מאושר על פי חוקים החלים, נושא נתונים שהוא תושב האיחוד האירופי רשאי לממש זכויות ספציפיות מסוימות, כגון:

1. זכות גישה: נושא מידע רשאי לגשת למידע האישי שלו או שלה על מנת לוודא כי המידע האישי הזה מעובד בהתאם לחוקים החלים.

2. זכות לתיקון: נושא מידע רשאי לבקש תיקון של כל מידע לא מדויק או לא שלם המוחזק אודותיו, על מנת לשמור על הדיוק של מידע זה ולהתאים אותו לעיבוד המידע.

3. זכות מחיקה: נושא מידע רשאי לבקש מהבקר למחוק מידע אודותיו או לא לעבד עוד מידע זה.

4. זכות להגבלת העיבוד: נושא מידע רשאי לבקש מהבקר להגביל את עיבוד המידע שלו.

5. זכות לניידות נתונים: נושא מידע רשאי לבקש ניידות מידע, כלומר, נושא המידע יכול לקבל את המידע האישי שנמסר במקור בפורמט מובנה ונפוץ, או לבקש את העברת מידע לבקר אחר.

6. זכות להתנגד: נושא מידע המספק לבקר מידע אישי רשאי להתנגד, בכל עת, לעיבוד המידע במספר עילות כמפורט ב-GDPR מבלי שיצטרך להצדיק את החלטתו.

7. זכות לא להיות נתון לקבלת החלטות אוטומטיות אינדיבידואליות: נושא מידע רשאי לבקש שלא להיות כפוף להחלטה המבוססת אך ורק על עיבוד אוטומטי, כולל 'פרופיילינג', אם 'פרופיילינג' כזו מניבה השפעה משפטית הנוגעת לנושא המידע או משפיעה עליו או עליה משמעותית בצורה דומה.

8. זכות להגיש תלונה בפני רשות פיקוח: לנושא מידע יש זכות להגיש תלונה לרשות המפקחת על הגנת הפרטיות; בפרט במדינת האיחוד האירופי של מקום המגורים שלו, מקום עבודתו או מקום ההפרה הנטענת אם נושא המידע חושב שעיבוד המידע האישי הנוגע אליו או אליה מפר את ה-GDPR.

בכל פעם שעיבוד מידע מבוסס על הסכמה כמתואר בסעיף 7 של ה-GDPR, נושא המידע רשאי לבטל את הסכמתו בכל עת.

אם נדרש לך מידע נוסף על עיבוד המידע האישי שלך, ניתן ליצור איתנו קשר דרך טופס בקשה.

עדכונים להודעת הפרטיות שלנו

מדיניות פרטיות זו עשויה להתעדכן מדי פעם כדי לשקף שינויים בפרקטיקות הפרטיות שלנו ועדכונים משפטיים. על שינויים משמעותיים אנחנו נודיע בפרסום הודעה בולטת באתר שלנו המציינת בראש כל הודעה מתי היא עודכנה לאחרונה.

המדיניות שלנו כלפי ילדים

האתר שלנו לא נועד לשמש אנשים מתחת לגיל 18, ולכן, איננו אוספים ביודעין מידע אישי מקטינים מתחת לגיל 18. ככל שניתן לאסוף מידע אישי על סמך הסכמתך, על נושא המידע להיות מעל גיל 16 (או מעל גיל 13 אם זו הדרישה החוקית במדינתך). אם לא מתקיימות דרישות גיל אלה, עליך לקבל את הסכמת ההורה או האפוטרופוס למסור ולעבד מידע בהתאם למדיניות זו; ללא הסכמה כזו, אין להשתמש באתר.

החוק החל ופתרון סכסוכים

על מדיניות הפרטיות יחולו חוקי ישראל והיא תפורש בהתאם להם, מבלי להתייחס לניגודים בהוראות החוק.

לבתי המשפט במחוז תל אביב – יפו תהיה סמכות שיפוט בלעדית בכל המחלוקות וההליכים הנובעים ממדיניות פרטיות זו.

איך ליצור איתנו קשר

אם יש לך שאלות או הערות לגבי מדיניות פרטיות זו, או אם ברצונך לממש את זכויותיך, ניתן ליצור איתנו קשר באמצעות טופס בקשה ואנו נעשה מאמץ בתום לב לענות לכל שאלה. בדרך כלל אנחנו מסוגלים לפתור שאלות או חששות בנושא פרטיות במהירות וביעילות. אם אינך מרוצה מהתגובה שקיבלת מאיתנו, אפשר לפנות בנושא לרגולטור בתחום הפרטיות באזור השיפוט שלך. לפי בקשתך נספק לך את פרטי ההתקשרות עבור אותו רגולטור.