מנפאואר פתרונות שפה היא כעת חלק מ-BLEND

STAR-DE-HE-Issues-Teams_28/08/2023